SKWL (Stichting Kreatieve Werkplaats Lelystad)


De doelstelling van onze SKWL, beter bekend als ‘De Ponyclub’, is allereerst om kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar te leren omgaan met pony’s.

Omgaan met pony’s betekent leren paardrijden, maar vooral ook van alles wat er verder komt kijken bij het houden van een pony.
Van halster omdoen, je pony leiden aan een touw, borstelen, hoeven krabben en zelf opzadelen en het hoofdstel omdoen.

De pony’s die op de Ponyclub staan, zijn voor het grootste deel eigendom van particuliere boxhouders.
De boxhouders en hun eventuele kinderen kunnen zoveel als zij willen gebruik maken van hun eigen pony.
Zij zijn wel verplicht hun pony één of twee keer in de week beschikbaar te stellen voor de lessen die op de Ponyclub worden gegeven aan kinderen die zelf niet de mogelijkheid hebben om een eigen pony te houden.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, worden alle voorkomende werkzaamheden zoveel mogelijk door de boxhouders zelf uitgevoerd.
Hieronder vallen het onderhoud aan de gebouwen, het erf, de bak, de weides en de omheining.
Alle landwerkzaamheden zoals bemesten, maaien en slepen doen we zelf. Elke boxhouder zit in één van de werkgroepen die alle verschillende werkzaamheden in goede banen leiden.
Ook de kinderen van de boxhouders en eventuele verzorgers dienen mee te helpen bij het werk,
zij maken bijvoorbeeld regelmatig de fietspaden in ons deel van het Paardenbos vrij van paardenkeutels en halen zwerfvuil uit de bosjes en de bermen.
Dit alles klinkt als een hoop werk en dat is het ook, maar het is altijd erg gezellig om zo samen te werken aan een mooiere Ponyclub.

Het voeren van de pony’s en het schoonhouden van het terrein wordt door de eigenaren zelf gedaan.
Elke week heeft één gezin ochtendcorvee, waarbij alle pony’s vóór 9 uur ’s morgens worden gevoerd.
En één gezin heeft avondcorvee, waarbij dagelijks het hele terrein, inclusief de mesthoop en de vuilnisbakken, keurig netjes op orde wordt gemaakt.

Behalve eigenaarspony’s heeft de Ponyclub ook altijd één stichtingspony.
De stichtingspony is bedoeld voor gezinnen die eraan denken om een eigen pony te gaan houden.
Tegen een redelijke vergoeding kan een gezin voor een periode van een jaar de verzorging van deze pony op zich nemen en zo ontdekken wat erbij komt kijken om zelf een pony te hebben.
De verzorgers van de stichtingspony moeten ook volop meehelpen bij het onderhoud en de corveediensten.